• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Koçluk Eğitimi

Koçluk

İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratıyoruz. Bunun sonucu bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşıyoruz ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği Koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun performansını artırıyor. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor ve kendini daha iyi tanıyor. Koç’un dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade ediyor. Yöneticilerde neler daha farklı olmaya başlıyor? Profesyonel ve k

Koçluk Eğitimi Denizli

Koçluk

Koç danışanı ile danışanın amacına ulaşmasında danışanını harekete geçirecek ve gelişmeleri danışanı ile birlikte izleyecek kişidir. Koç danışanın zenginliğini ve potansiyelini açığa çıkaran, hem zorlayan hem de motive eden kişidir. Koç, danışanının istediğini yaşamı sürdürme yolculuğunda danışana ortaklık ve yol arkadaşlığı yapan kişidir. Koç, danışanın kendisini tanımasını sağlar. Koç, danışanın hedeflerini gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder. Koç, danışanın olumlu ve olumsuz alışkanlıklarını fark etmesini sağlar. Koç, danışanın vizyonunu gerçeğe dönüştürme sürecini danışanı ile paylaşan kişidir. Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir.Bu süreçte kişiye yol arkadaşı olur koçu. Bir kişinin profesyonel ve kişisel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir ça

Koçluk Eğitimi Denizli

Koçluk

'Öğrencilerin herbirinin farklı olduğunu bilmek, hepsinin beyninin farklı çalıştığını düşünerek koçluk görüşmesi yapmak, öğrenci için çok daha faydalı olacaktır. İnsanın tam ve bütün olması, farklı öğrenmesi, anlama biçiminin farklı olması, çözüm geliştirmesi, sonuca ulaşma sürecinin farklı olması, herbirini farklı değerlendirmemizin en önemli sebebidir. Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir. Koçluk kültüründe, bu kültüre sahip olanlar birbirleri ile saygı içinde iletişimi sürdürür, birbirlerine sınır ko