• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitimi

Koçluk

Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan koçluk kavramı kişinin performansını artırmayı amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen koçluk, aynı zamanda danışmanlar tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulabiliyor. Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devlerinin yöneticileri koçluk yöntemlerinden faydalanıyorlar. Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim

Koçluk Karşıyaka

Koçluk

Koçluk, kişiler üzerindeki hızlı, çözümcü ve geliştirici etkisiyle son 10 yılda artan bir ivmeyle büyümektedir. Bu büyüme, bireylere gerek profesyonel hayatlarında gerekse kişisel yaşantılarında kattığı bakış açıları sayesinde başka hiçbir sektörde olmadığı kadar hızlı gerçekleşmiştir. Bu sayede daha fazla kişi iş yerinde koçluk becerileri ile kendi yaşamlarının liderliğini ellerinde tutmayı başarmış ve/veya profesyonel anlamda koçluk yapmaya başlamıştır. Kelime anlamıyla “koç” Türkçe ’ye İngilizce “coach” kelimesinden gelmiş olup, İngilizce ’ye ise Macarca anlamı taşıma aracı olan “kocsi” ve yapıldığı ilk yer olan Macaristan’ın Kocsi köyünün adından gelmektedir. Koç ifadesinin günümüzdekine yakın bir anlama gelmesinin arkasında yatan ve kabul gören teorisi ise, 18. yy ’da İngiliz öğrencilerin, ailelerce koç diye ifade edilen kişilerden derslerinde yardımcı olmaları için veya farklı kişisel gelişim alanlarında gelişmelerini sağlamaları için kılavuzluk alıyor olmaları idi

Denizli Koçluk Eğitimi

Koçluk

İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratıyoruz. Bunun sonucu bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşıyoruz ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği Koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun performansını artırıyor. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor ve kendini daha iyi tanıyor. Koç’un dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade ediyor. Yöneticilerde neler daha farklı olmaya başlıyor? Profesyonel ve k

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetici Koçluğu

Şirketin kendi hedefler ve stratejileriyle yöneticilerinin bireysel hedeflerinin örtüşmesi noktasında birtakım ihtiyaçlar ortaya çıkar. Yönetici Koçluğu çalışmalarında yöneticinin performans gelişimi, değişim yönetimi, liderlik, ekip yönetimi, vizyon-misyon uyumu, zaman ve stress yönetimi gibi konularda hedeflerin ve beklentilerin birbiriyle uyumlu hale getirildiği bir çalışma ortamı elde edinilmesi sağlanır. Yönetici Koçluğu, Yaşam Koçluğu ve Kariyer Koçluğu ile ortak noktalar içermesine rağmen, öncelikli olarak şirketin kurumsal yaklaşımıdır.Koçluk çalışması başlamadan önce şirket yetkilileri ile beklentiler netleştirilir ve bu doğrultuda yöneticiler ile birebir seanslar yapılır. İş hayatı her gün biraz daha zorlaşmaktadır. Her konuda rekabet etmeniz gerekiyor. Küreselleşmenin getirdiği hızlı bilgi akışını takip etmek zorundasınız. Zamanın gerisinde kalmanız sizi bir anda yok edebilir.Yada istemediğiniz seviyelere indirebilir. Kendini

Antalya Kariyer Koçluğu

Kariyer Koçluğu

Kişilerin hedeflediklerine ulaşabilmelerine yönelik koçluk yapan, yol haritası ve eylem planı yapmalarına profesyonel destek sağlayan hizmettir. Kişilik Envanteri, Kişisel SWOT Analizi, Meslek Seçimi gibi çalışmalar yapılır. Koçluk sistemi, kendiniz için doğru olanı kendinizin ortaya çıkarmasına yardımcı olur ve bunu çok basit bir yöntemle yapar. Sizi dinleyip size sorular sorar, size kendi sesinizi duyurmaya çalışır ve size geribildirimler sunar. En önemlisi ertelemeyi hayatınızdan çıkartarak eyleme geçmenizi sağlar. En küçük eylem adımı bile bulunduğunuz noktanın değişmesine ve size farklı bir bakış açısı kazandırmaya yarar. Küçük bir adım attığımızda dahi hedeflerimize daha yakın durumdayızdır artık.Bazen bu küçücük eylem adımının etkisi 5 ile 10 ile çarpılır. Aynı noktada durmadığınızı görmek motivasyonunuzu arttıracağı için gücünüzü – enerjinizi de katlar. Herhangi bir işe başlamak için motive olmayı beklememek gerektiği, o

Kariyer Koçluğu

Kariyer Koçluğu

Üniversiteden mezun olduğumuzda hatta meslek seçerken hayatımızı nasıl doğru düzenleyip gerekli hedefleri bulacağımızı çoğunlukla bilemeyiz. Kariyer yönetimi bu açıdan kendi yeteneklerimizi, değerlerimizi, ilgi alanlarımızı keşfetmek ve hedef koyarak emin adımlarla yükselmek adına çok önemlidir. Kariyer koçluğu bu çerçevede kişide farkındalık yaratmak, yetenekleri ve hedefleri çözmek için en doğru yollardan biridir. Kişisel kariyer koçluğunda koçlar, danışana yolculuklarında eşlik eder. Onların yönlerini daha rahat bulmalarına yardımcı olur. Kariyer Koçluğu Çalışmaları yapılırken aşağıdaki 3 soru birlikte kullanılmalıdır. 1. Sahip olduğum kaynaklar neler? 2. Ne yapmak istiyorum? 3. Beni “ne/niçin/nerede/nasıl/ne zaman ve kim” mutlu eder?” Kimler “Kariyer Koçluğu” programına katılabilir? • Lise ve üniversite öğrencileri • Üniversiteden yeni mezun olmu

Kariyer Koçluğu Eğitimi

Kariyer Koçluğu

Kişisel Kariyer Planlaması yaparken öncelikle kim olduğumuzla ve yaşamdan neler beklediğimizle ilgili farkındalık kazanmalıyız. Bilinçsizce yapılan seçimler kişilerin iş ve özel yaşam tatminlerini düşürmektedir. Bu nedenle Dünya'nın gelişmiş ülkelerinde "Kariyer Geliştirme Danışmanlığı" ve Kariyer Koçluğu destekleri yaygındır. Ülkemizde de son yıllarda kariyer planlama ve kariyer yönetimi bilincinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Arzumuz bu bilincin daha da gelişmesidir. Çünkü seçtiğimiz meslek ya da iş alanı, çalışma ortamımız bizi yaşamımızın her alanında doğrudan etkilemektedir. Kişisel kimlik, mesleki kimlik ve iş kimliği kavramlarına ışık tutan çalışmada danışanlarla kariyer tasarımı üzerinde çalışırken aynı zamanda yaşam mimarlığı yapılır. √ İş hayatında kendini göstermek isteyip de bunu başaramayanlar √ İş değiştirmek isteyenler. mevcut işinde kariyer yapma

 1 2 3