• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Karşıyaka

Koçluk

Koçluk, kişiler üzerindeki hızlı, çözümcü ve geliştirici etkisiyle son 10 yılda artan bir ivmeyle büyümektedir. Bu büyüme, bireylere gerek profesyonel hayatlarında gerekse kişisel yaşantılarında kattığı bakış açıları sayesinde başka hiçbir sektörde olmadığı kadar hızlı gerçekleşmiştir. Bu sayede daha fazla kişi iş yerinde koçluk becerileri ile kendi yaşamlarının liderliğini ellerinde tutmayı başarmış ve/veya profesyonel anlamda koçluk yapmaya başlamıştır. Kelime anlamıyla “koç” Türkçe ’ye İngilizce “coach” kelimesinden gelmiş olup, İngilizce ’ye ise Macarca anlamı taşıma aracı olan “kocsi” ve yapıldığı ilk yer olan Macaristan’ın Kocsi köyünün adından gelmektedir. Koç ifadesinin günümüzdekine yakın bir anlama gelmesinin arkasında yatan ve kabul gören teorisi ise, 18. yy ’da İngiliz öğrencilerin, ailelerce koç diye ifade edilen kişilerden derslerinde yardımcı olmaları için veya farklı kişisel gelişim alanlarında gelişmelerini sağlamaları için kılavuzluk alıyor olmaları idi

İzmir Koçluk Merkezi

Koçluk

Koçluk performans geliştirmeye, değişime, gelişime ve yaşam kalitesinin arttırılmasına odaklanır. Koç Lider, izleyicisinin en iyi çaba ve performansı elde etmesi için ona ilham verir. Sorumluluk almaya özendirir, kendine güvenmesini sağlar. Koç, iş bilgisini ve insan ilişkileri becerisini, yerinde ve dengeli bir şekilde kullanarak izleyicisinin kişisel ve profesyonel gelişmesini destekler. Koçluk sürecinin iki önemli aşaması olası performans sorunlarını öngörmek ve var olanları analiz etmektir. Bunun için koç ve izleyici arasında çok etkin bir iletişim olması gerekir. Bu iletişim sürecinde konuşmak, dinlemek ve özellikle geri bildirim almak ve vermek büyük önem taşır. Taraflar birbirlerini birer ortak olarak gördükleri için dürüst, açık, etkili iletişim sağlamak genellikle kolaydır. Olumlu geri bildirim, performansın beklentiyi karşıladığını veya geçtiğini gösteren, takdir ve tanınma

İzmir Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk eğitiminde kişiler, yol boyunca kişinin kendi içsel gücünü kullanması, potansiyelinin farkına varması, performansını geliştirmesi, istediği yönde değişmesi ve gelişmesi için yargısız ve sınırsız bir ortam yaratır. Koçluk, profesyonel bir diyalogtur, bu bakış açısından kişi tam ve bütündür, ihtiyacı olan tüm yeteneklere ve niteliklere sahiptir, yapabileceği en iyi tercihleri yapmıştır ve potansiyelleri vardır. Koçluk kişinin anlamlı ve net hedefler belirlemesinde, hedeflerinin kendi değer ve vizyonuna uygun olmasının tespitinde ve bu hedeflere doğru etkin adımlar atarak gelişmesinde, kişisel nitelik ve yeteneklerinin keskinleşmesinde en etkili süreçtir. Koçluk sizi yönlendirmek yerine doğru sorularla kendi cevaplarınızı bulmanızı ve doğru kaynaklara yönelmenizi sağlar. Motivasyon ve yaratıcılığı artırır.

Koçluk Merkezleri İzmir

Koçluk

Kişilerin ya da kurumların amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir performans sistemidir. Koçluk eğitimlerinin işlevi, kişilere mükemmel potansiyellerine ulaşmasını sağlamaktır. Koçluk çalışmalarında, koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirmek üzere koçluk eğitimlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Koçlar, çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Danışan, davranışlarının, söylemlerinin ve seçimlerinin sorumluluğunu alır. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır. Koçluk geçmişine bakıldığında,1960'lı yıllarda Amerika’da doğmuş bir meslektir. Türkiye'd

İçsel Kaynaklarınızla Bağlantı Kurmak

Koçluk

Bilinç dahilinde düşünebilir ve bilinç dışında hareket edebiliriz. Hem mantıklı hem de duygusalızdır. Hayret verici bir zihnimiz ve şaşılacak derecede karmaşık bir vücudumuz vardır ve her ikisi birbiriyle bilimin henüz yeni anlamaya başladığı şekillerde etkin bir ilişki içindedir. Hafızamız ve hayal gücümüz vardır. Zihnimizde sesli, tam renkli ve fiziksel hisleri de içeren olağanüstü özel efektlerle deneyler yaratabiliriz. Bu deneyler, içeriğine bağlı olarak bize mutluluk verebilir ya da iğrenç, depresif veya korkunç gelebilir. Uzman bir sistem zinciri vasıtasıyla onları ayırıp sınıflandırabilir ve mantıksal olarak bildiğimiz sınırların çok ötesine geçen şaşırtıcı bir yaratıcılık sıçrayışı yapabiliriz. Bir gerilim filmi seyrettiğimizde heyecan arttığında kalp atışlarımız da hızlanır. Bütün bu muhteşem yetenekler bizim tasarrufumuz altındadır. Oysa, genellikle onlara ulaşmamız ya engellenir ya da tesadüf eseri olur. Hatta daha sık olarak, önems

Koçluk Merkezi

Koçluk

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching” ; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bir bütün olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır. Koç danışanını dinleyerek, konu ile ilgili olasılıklar geliştirmek ve danışanın yapması gereken hareketleri belirlemeye yardımcı olabilecek kavram ve ilkelere

Koçluk, Koçluk Nedir?

Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim ve iş dünyasında ne ifade ediyor?? Bir koç olarak davranan yönetici koçluk ettiği kişiye nasıl yardımcı olmaktadır, ama iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir. yani her alanda koçluk yapanların farklı unsurlara önem vermektedirler. Koçluk nedir, ne değildir? Bir lider Ya da yönetici olarak sizden, çok farklı görevlerde, kişilerle beraber çalışmanız istenir ve koçluk da yerine getirmeniz gereken bu görevlerden biridir olarak hep karşınıza çıkan bir kavram oluyor.. Koçluk bir kişinin gelişimine, değişimine katkıda bulunma ve farklı bir duruma taşımaktır. Bu, iki taraflı bir ilişkidir. koçluk olan kişi potansiyelini maksimum düzeye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak hedefiyle, her iki ta

 1 2