• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk eğitiminde kişiler, yol boyunca kişinin kendi içsel gücünü kullanması, potansiyelinin farkına varması, performansını geliştirmesi, istediği yönde değişmesi ve gelişmesi için yargısız ve sınırsız bir ortam yaratır. Koçluk, profesyonel bir diyalogtur, bu bakış açısından kişi tam ve bütündür, ihtiyacı olan tüm yeteneklere ve niteliklere sahiptir, yapabileceği en iyi tercihleri yapmıştır ve potansiyelleri vardır. Koçluk kişinin anlamlı ve net hedefler belirlemesinde, hedeflerinin kendi değer ve vizyonuna uygun olmasının tespitinde ve bu hedeflere doğru etkin adımlar atarak gelişmesinde, kişisel nitelik ve yeteneklerinin keskinleşmesinde en etkili süreçtir. Koçluk sizi yönlendirmek yerine doğru sorularla kendi cevaplarınızı bulmanızı ve doğru kaynaklara yönelmenizi sağlar. Motivasyon ve yaratıcılığı artırır.

Koçluk Merkezleri İzmir

Koçluk

Kişilerin ya da kurumların amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir performans sistemidir. Koçluk eğitimlerinin işlevi, kişilere mükemmel potansiyellerine ulaşmasını sağlamaktır. Koçluk çalışmalarında, koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirmek üzere koçluk eğitimlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Koçlar, çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Danışan, davranışlarının, söylemlerinin ve seçimlerinin sorumluluğunu alır. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır. Koçluk geçmişine bakıldığında,1960'lı yıllarda Amerika’da doğmuş bir meslektir. Türkiye'd

İçsel Kaynaklarınızla Bağlantı Kurmak

Koçluk

Bilinç dahilinde düşünebilir ve bilinç dışında hareket edebiliriz. Hem mantıklı hem de duygusalızdır. Hayret verici bir zihnimiz ve şaşılacak derecede karmaşık bir vücudumuz vardır ve her ikisi birbiriyle bilimin henüz yeni anlamaya başladığı şekillerde etkin bir ilişki içindedir. Hafızamız ve hayal gücümüz vardır. Zihnimizde sesli, tam renkli ve fiziksel hisleri de içeren olağanüstü özel efektlerle deneyler yaratabiliriz. Bu deneyler, içeriğine bağlı olarak bize mutluluk verebilir ya da iğrenç, depresif veya korkunç gelebilir. Uzman bir sistem zinciri vasıtasıyla onları ayırıp sınıflandırabilir ve mantıksal olarak bildiğimiz sınırların çok ötesine geçen şaşırtıcı bir yaratıcılık sıçrayışı yapabiliriz. Bir gerilim filmi seyrettiğimizde heyecan arttığında kalp atışlarımız da hızlanır. Bütün bu muhteşem yetenekler bizim tasarrufumuz altındadır. Oysa, genellikle onlara ulaşmamız ya engellenir ya da tesadüf eseri olur. Hatta daha sık olarak, önems

Koçluk Merkezi

Koçluk

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching” ; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bir bütün olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır. Koç danışanını dinleyerek, konu ile ilgili olasılıklar geliştirmek ve danışanın yapması gereken hareketleri belirlemeye yardımcı olabilecek kavram ve ilkelere

Koçluk, Koçluk Nedir?

Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim ve iş dünyasında ne ifade ediyor?? Bir koç olarak davranan yönetici koçluk ettiği kişiye nasıl yardımcı olmaktadır, ama iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir. yani her alanda koçluk yapanların farklı unsurlara önem vermektedirler. Koçluk nedir, ne değildir? Bir lider Ya da yönetici olarak sizden, çok farklı görevlerde, kişilerle beraber çalışmanız istenir ve koçluk da yerine getirmeniz gereken bu görevlerden biridir olarak hep karşınıza çıkan bir kavram oluyor.. Koçluk bir kişinin gelişimine, değişimine katkıda bulunma ve farklı bir duruma taşımaktır. Bu, iki taraflı bir ilişkidir. koçluk olan kişi potansiyelini maksimum düzeye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak hedefiyle, her iki ta

Koçluk – Coaching

Koçluk

'Amaçlı koçluk Birlikte çalışmanın performansı yükselteceğine inanılıyorsa, koçluk yapılır ya da koçluğa ihtiyaç duyulur. Koçluk sayesinde insanlara şu konularda yardımcı olursunuz: * Kişinin güçlü yanlarını azamiye çıkarmak (örneğin, analitik becerilerini güçlendirmek). * Kişisel engelleri aşmak (örneğin, topluluk önünde konuşma korkusunu yenmek). * Sahip olunan potansiyellerin sürekli eğitim yoluyla eksiksiz olarak kullanılmasını sağlamak (örneğin, internetin şirket araştırmalarında nasıl kullanılacağını öğrenmek). * Daha etkin olabilmek için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek ( örneğin, daha. gelişkin iletişim becerileri geliştirmek). * Yeni sorumluluklara hazır hale gelmek (örneğin, liderlik becerileri edinmek). * Kendini yönetmek (örneğin, zamanı daha iyi kullanmanın yeni yollarını bulmak). * Performans hedeflerini netleştirmek ve onlara