• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetici Koçluğu

Şirketin kendi hedefler ve stratejileriyle yöneticilerinin bireysel hedeflerinin örtüşmesi noktasında birtakım ihtiyaçlar ortaya çıkar. Yönetici Koçluğu çalışmalarında yöneticinin performans gelişimi, değişim yönetimi, liderlik, ekip yönetimi, vizyon-misyon uyumu, zaman ve stress yönetimi gibi konularda hedeflerin ve beklentilerin birbiriyle uyumlu hale getirildiği bir çalışma ortamı elde edinilmesi sağlanır. Yönetici Koçluğu, Yaşam Koçluğu ve Kariyer Koçluğu ile ortak noktalar içermesine rağmen, öncelikli olarak şirketin kurumsal yaklaşımıdır.Koçluk çalışması başlamadan önce şirket yetkilileri ile beklentiler netleştirilir ve bu doğrultuda yöneticiler ile birebir seanslar yapılır. İş hayatı her gün biraz daha zorlaşmaktadır. Her konuda rekabet etmeniz gerekiyor. Küreselleşmenin getirdiği hızlı bilgi akışını takip etmek zorundasınız. Zamanın gerisinde kalmanız sizi bir anda yok edebilir.Yada istemediğiniz seviyelere indirebilir. Kendini

Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Sosyoekonomik standartlar açısından çok başarılı olan insanlar o kadar çok olumlu destek alırlar ki; gerçekten davranışlarını değiştirmek zorunda olmadıklarına inanırlar. Üst düzey bir yönetici "Benim her şeyim var" tutumunu benimserse, doğrudan astlarında bu davranışın taklit edilmesine sık rastlanılır ve kısa zamanda mesleki gelişimi biten insanlarla dolu bir kuruluşunuz olur. "Değişmek zorunda değilim" zihniyeti her departmanın içine işler ve değişikliklerin çok zor hale gelmesi de şaşırtıcı değildir. Yönetici Koçları olarak, bizim işimiz üst düzey insanlarla kendi başarılarının kaynağı olarak yanlış algıladıkları davranışların tümünden kurtulmalarını sağlamaktır. Öyle bir kuruluş düşünün ki; içinde kendilerini değiştirmek isteyen, kırılganlığın zayıflık olmadığını aksine fırsat ve güç kaynağı olduğunu anlayan kişilerle dolu. Dostlarınıza, ailenize daha az zaman ayırabiliyorsunuz. İşiniz tüm yaşamınızı ele geçiriyor. Sizin tüm zamanınızı alar

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

İş hayatında daha üstteki basamaklara çok daha çabuk tırmanabilmek için yönetici koçluğu desteğinden yararlanabilirsiniz. Tüm yaşamınızda dengeli ,tutarlı,başarılı bir performans sergilemek istiyorsanız,yönetici koçluğu desteğinden yararlanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha uyumlu çalışmak istemez misiniz?bunun yollarını size yönetici koçluğu eğitimleri detaylı olarak gösterir. Daha verimli ve etkili olabilmek için yönetici koçluğu eğitimlerinden yararlanabilirsiniz. Bulunduğunuz konumda saygı duyulan bir yönetici olmak mı istiyorsunuz? Kendinizi geliştirerek ilgili alanlarınızda güvenilir bir kaynak olmayı mı hedefliyorsunuz? Zamanınızı en verimli şekilde kullanmayı mı istiyorsunuz?Tüm bunları size yönetici koçluğu eğitimleri sağlayabilir. İlişkide bulunduğunuz insanlarla daha iyi ve etkili bir iletişim kurmanın yolunun yönetici koçluğu seminerlerinden geçtiğini size hatırlatırız. Eksik

Profesyonel Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yöneticiler olarak personellerine sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin bir şekilde liderlik yapabilmek adına becerilerini geliştirmek ve modern yönetim ve koçluk becerilerini alet çantaları içerisine katabilmektir. Bilgi vermeye ek olarak aynı zamanda bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya yönelik temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya konmasını hedefler. Bizim tarafımızdan geliştirilen bu eğitimin özelliği, katılımcıların zihinlerinde bulunan soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim süreci içerisinde tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yönteminin uygulanmasıdır. Bu sayede eğitimimiz; açık bir iletişim sürecine, ayrıntılı bir öğrenme etkinliğine ve kalıcı bir davranış değişikliğine neden olmaktadır. Koçluk Çeşitleri Farklı durumlar için yöneticilere koçluk hizmeti sunmaktayız. Genel yönetici koçluğunun yanı sıra deneyimlerimiz

Yönetici Koçu Eğitimleri

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu kapsamında, hedefin büyüklüğüne göre, iki aydan bir yıla kadar koçluk hizmeti verilmektedir. Görüşmeler haftada bir seanstır. Koçluk sürecinde yöneticilerin kurum içindeki bireysel kalitesine ve bireysel hedeflerine odaklanılır. Her yöneticinin bireysel farklılıklarına göre ihtiyaç duyduğu alanlara hitap edilir. Örneğin, Beceri gelişimi koçluğu: Koçun uzmanlığı, liderin etkili bir performans için gereken özel becerileri edinmesini ve bu becerileri liderlik bağlamında başarıyla uygulamasını desteklemek için kullanılır. Performans koçluğu :Koç, liderin mevcut rolündeki etkinliğini arttırma çalışmalarını desteklemek için genel koçluk prensiplerini kullanır. Gelişim koçluğu :Koç, lideri kendisini geliştirme, düşünce kalitesini ve duygusal zekâsını yükseltme, perspektif kazandırma ve odağını korumanın y

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Üst yöneticinin performansı yalnızca kişisel bir mesele değildir; aynı zamanda tüm kurumu etkiler. Yönetici koçları, bir organizasyonda yetki ve gücü elinde bulunduranlarla ilgilenirler. Daha iyi çalışan bir üst düzey yöneticinin şirket üzerinde çok büyük olumlu etkisi vardır. Bu, fazladan kazanç anlamına gelir. Batıda özellikle ABD de şirket yöneticileri işinde fark yaratmak için koçluk almaktadır. Üst düzey yöneticilerden başlayarak orta düzey yöneticilere kadar tüm yöneticiler koçluk programlarına katılmaktadırlar. Araştırmalar gösteriyor ki , yönetici "Değişme" si ve "Gelişme"si için kullanılan en etkin yöntem koçluk türüdür. Dostlarınıza, ailenize olması gerekenden daha az zaman ayırıyorsunuz. İşiniz tüm hayatınızı ele geçiriyor. Bunun sonucunda ise yalnızlık duygusuna kapılıyorsunuz. Etrafınızdaki kalabalık içinde bile tek başına olduğunuzu görüyorsunuz. Sorumluluklarınız durmaksızın artı

Üst Düzey Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Bunu anlatmak için örnek olarak verilebilecek uluslararası bir şirket var. Bu şirketin üst düzey yöneticilerinden birisi koçluk hizmeti aldı. Bu kişi uzun zamandır ekibini son derece iyi bir şekilde yöneten ve herkesin güvenini kazanmış biriydi. Fakat, bu kişi son zamanlarda diğer tüm yönetim konularında ekibine dağıtacağı yeni bir göreve terfi etmişti. Yeni görevi CEO’yu, diğer üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulunu destekleme konusu üzerineydi. Kendisinden aynı zamanda global yatırımcı topluluğu ile konuşması da talep edilmişti. O zamana kadar edindiği tecrübe yeni işinde yararlı olmayacaktı. Geçmiş deneyimleriyle edindiği liderlik tutumu, üst düzey olmayan yöneticilerle, başka firmaların yöneticileriyle ya da global finans grubuyla iletişimi adına uygun değildi. Kısa bir zaman sonra CEO’nun düşüncelerini sürekli olarak hatalı bulan, bir sorun makinesi şeklinde görülmeye başlamıştı. Kovulmaya yakın bir durum içerisindeydi. İlk olarak 360 derece görüşmel

 1 2