• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu İzmir

Yaşam Koçluğu

Yunanlılar ilk Olimpiyatlara sporcularını koçlar ile hazırlamışlardır. Koçluk ilk kez sporcular için kullanılmış ve 1900’lu yıllarda iş dünyasına ve bireylere aynı modelle koçluk çalışmaları başlamıştır. Ülkemizde 1990’lı yıllardan bu yana profesyonelce uygulanmaya başlamıştır. Yaşam koçlarının psikolog, psikologların yaşam koçu olarak algılamasının nedeni yapılan uygulamanın adının seans olması ve danışan kavramıdır. Psikoloji geçmişe inerek düzenlemeler yapar ve ruh sağlığında sorun olduğu ya da olma ihtimali olan kişiler ile çalışır. Koçlar sağlıklı insanlarla çalışır. Yaşam koçu şimdi ile mükemmel gelecek arasındaki boşlukları doldurur. Koç yapmayı düşünmek ile gerçekten yapmak arasındaki süreci yönetir. Bir kişi gerçekten sizin yaşamınızı değiştirecek güce sahip midir? Siz izin vermediğiniz, aramadığınız sürece hayır! Değişimin birinci kuralı farkına varmaktır. Başarının ilk kuralı ne istediğini net olarak bilip harekete geçmekle başlar. H

Yaşam Koçu

Yaşam Koçluğu

İnsanların içindeki umut ağacının diplerinden ayrık otlarını temizliyorum. Yaşam Koçluğu nedir? Kişisel Gelişim desteği sunan Koçluk yeni bir meslektir ve dünyada 15-20 yıl Türkiye’de ise 8-10 yıl civarında bir geçmişi vardır . Kişisel gelişimi ve danışanın başlattığı değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir. Kişilerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Koçluk Çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK/ İLERLEMEK , DEĞİŞME isteği ve potansiyeline odaklanır. Yaşam Koçluğu sorunları çözmek için değil değişim yaratmak için kullanılan bir kişisel gelişim aracıdır. Koçluk, danışanın destek aldığı profesyonel ile çalışma şekli açısından benzersizdir: Bu profesyonel ilişkide koç değil danışan liderdir. Son karar veren ve uygun hareketleri başlatma sorumluluğunu taşıyan danışandır. Danışan ken

İzmir Yaşam Koçu

Yaşam Koçluğu

' İzmir ’de, bir kış günü Yaşam Koç’larıyla keyifli bir sohbet… Profesyonel Yaşam Koçları; Cemal KONDU ve Fatoş Şen ile yaptığımız keyifli bir sohbet, sohbetin konusu İzmir’de yaşam koçluğu… Profesyonel Yaşam Koçları; Cemal KONDU ve Fatoş Şen İzmir Alsancak’ ta tanıştık. Ondan bir önce telefon konuştum. Cemal bey’in sesindeki müthiş enerji telefon bağlarından süzülüp ruhunuza kadar muhabbetle ulaşıyordu, farklılığını kolaylıkla fark ettiriyordu. Alsancak’ta buluştuk nihayet, sevgi dolu, sıcak bir sarılma ile tanışma merasimini kolaylıkla aştık, zaten “yaşam koçu olmanın gerektirdiği samimiyeti yakalamışlar” fikri hemen zihnimde oluşuverdi çok da zor değildi zira onlar varken olumsuzluk söz konusu olamazdı. Mütebessim iki güzel yüz ve gülümsemenin arkasından gelen mükemmel gülüşmeler. İzmir Alsancak’taki güzel bir kafeterya’da oturduk. Önce kahveler ve arkasından yaşam koçluğuyla ilgili sırlar… Profesyonel koç’u Cemal KONDU, İzmir’de ve Türki

Yaşam Koçluğu Yetiştirme Sertifika Programı

Yaşam Koçluğu

“Coach” Fransızca kökenli bir sözcüktür. Anlamı insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba’ dır. 1840’ larda özel öğretmenler için kullanılırdı. 1889 ve sonrasında ise sporcuları eğiten kişiler için kullanılmaya başlandı. Kendi liderlik tarzını oluşturma anlamında ise 1985 yıllarında Dr. Dick Borough tarafından kullanıldı. Daha sonralarda giderek popülaritesi arttı ve koçluk okulları bile açıldı. Şu an 30 ülkede yaklaşık 7000 üye bu alanda çalışmaktadır. Böylesine hızlı yayılmasının nedeni, kısa zamanda çok etkili sonuçlar elde etmesidir. Kısaca tarihçesini verdikten sonra NLP ile ilişkisini açıklayabiliriz. Koçlukzihinsel sürecin işleyişini yeniden yapılandırmayı hedefler. Bu hedeflere ulaşmak için bir dizi stratejiler belirler. Zihnimizi ve nasıl düşündüğümüzü irdeler. Dili nasıl kullandığımızı ve iletişimdeki yerini ve sonuçlarını inceler. Hedeflerimize ul

İzmir Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu İzmir,

Yaşam Koçluğu

'İZMİR YAŞAM KOÇLUĞU, YAŞAM KOÇU İZMİR, YAŞAM KOÇLUĞU “Coach” Fransızca kökenli bir sözcüktür. Anlamı insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba’ dır. 1840’ larda özel öğretmenler için kullanılırdı. 1889 ve sonrasında ise sporcuları eğiten kişiler için kullanılmaya başlandı. Kendi liderlik tarzını oluşturma anlamında ise 1985 yıllarında Dr. Dick Borough tarafından kullanıldı. Daha sonralarda giderek popülaritesi arttı ve koçluk okulları bile açıldı. Şu an 30 ülkede yaklaşık 7000 üye bu alanda çalışmaktadır. Böylesine hızlı yayılmasının nedeni, kısa zamanda çok etkili sonuçlar elde etmesidir. Kısaca tarihçesini verdikten sonra NLP ile ilişkisini açıklayabiliriz. NLP Nöro Linguistik Programlama (sinir dili programlaması ) bilinci ve bilinçaltını etkin bir duyarlılıkla kullanmaya yöneliktir. Zihinsel sürecin işleyişini yeniden yapılandırmayı hedefler. Bu hedeflere ulaşmak için bir dizi stratejiler belirler. Zihnimizi ve nasıl düşündüğümüzü irdeler. Dili nasıl kullandı

 1 2