• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu;Öğrencilere okul hayatları içerisinde başarı ve becerilerini arttırmayı hedefleyen ve öğrenci ile koç arasında oluşturulan profesyonel işbirliğine verilen isimdir. Öğrenci koçluğu hizmeti iki temel amaç üzerine şekillenir; 1- Öğrencilerin önemli sınavlar öncesinde etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlamak , 2- Sınav sırasında sergileyebileceği en yüksek performansı gösterebilmesini sağlamaktır. Öğrenci Koçluğuyla Öğrencilere Sağlanması hedeflenen Yararlar Nelerdir? Öğrenci koçluğu hizmeti alan öğrenciler sadece sınav başarısına yönelik olarak değil bütün hayatları içerisinde aktif olarak kullanabilecekleri çeşitli bir takım bilgi ve beceriler edinirler. Bunları kısaca özetlememiz gerekirse ; • Öğrencinin yaşadığı stres ve heyecan düzeyinin azaltılması, • Öğrencinin özgüven ve özdeğerin kalıcı olarak arttırılması, • Ergenlik problemleri ve bu yüzden yaşan

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu zihinsel uygulamalar yapılmaktadır. çünkü kaygılar ve heyecanlardan neden olan duygular düşüncelerimizle şekillenir. Kaygıyı azaltmak için değişmesi gereken düşünceler vardır. Örneğin Üniversite sınavı hayatta mutlu olmaya, başarılı olmaya giden yollardan sadece biridir. Böyle bir düşünceye sahipsek eğer ki, kaygımızın artması normaldir. Mantıklı bir şekilde düşünmek gerekirse üniversite sınavı bizi başarıya ve mutluluğa götüren yollardan sadece biridir. Üniversite sınavını kazanamamış ancak hayatta başarıyı ve mutluluğu yakalamış milyonlarca insandan biri de olabiliriz. Sınavı kazanmak bir istek ve seçim meselesinden ibarettir. Mutlaka başarmalıyım, şu okula gitmeliyim gibi düşünceler yerine sınavı kazanmak istemiyorum ama şu okula gitmek istiyorum şeklinde düşünmeliyiz. Şeklindeki ifadeler düşünceleri istekten çıkartıp, şartlı kurallar

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koç ya da diğer ismiyle öğrenci mentör yol gösteren, hedefe ulaşılmasında yardımcı olan anlamında kullanılabilir. Eğitim koçluğu ise öğrenciye eğitim hayatında ve tabi ki vazgeçilmez olan sınavlarımızda (YGS-LYS-TEOG-KPSS-KPDS-ALES-DGS VS..) öğrencilerimizin yanında olan yol gösteren sorunlarının çözümü konusunda ona yardımcı olan ve yön veren anlamında ifade edebilir. Öğrenci koçluğu ne kadar etkili olabilirdir. Bir öğrencinin hayata bakış açısında önemli değişiklikler yapabilecek kadar etkili… Öğrenci doğal olarak zorlandığı konularda yardım almak istediğinde ve bu yardımı aldığında, almayanlara göre çok daha az hatalara düşerek sorunlarına çözüm bulmaktadır. Öğrenci koçluğu nasıl bir çalışmadır? Öğrencinin öğrencilik hayatı boyunca devam edebileceği gibi sınav yıllarında da olabilir. Öğrenci koçluğun en önemli noktalardan birisi de takiptir… Öğrenci koçluğu Sistem nasıl işliyor? Öğrenci ilk olar

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu

Günümüzde eğitim alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Öğrenci koçluğu bu aşamada kullanılan teknik ve yöntemler ile bize destek olmaktadır. Yaşamımız boyunca ortalama 16-17 yıl arasında bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bize dersler ile ilgili hemen her şey öğretildi. Ancak ne yazık ki çok önemli bir şey hiç öğretilmedi. Bizler “Öğrenmeyi Öğrenmedik”. beynimizin nasıl çalışır, dışarıdaki bilgiler hafızamıza nasıl yerleşir, nasıl odaklanırız, okuma en etkin nasıl olmalı ve benze şeyler ne yazık ki öğretilmedi. Öğrenci koçluğu eğitiminde temel koçluk bilgi ve becerilerini kullanarak öğrenmeyi nasıl öğretmemiz gerektiği konusunda eğitim alıyorsunuz. Öğrenci Koçluğunun faydaları nelerdir. • Öğrenci Koçluğu, bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar. • Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu İzmir Alsancak

Öğrenci Koçluğu

Pek çok öğrencinin o genç bedenleriyle üstesinden gelmeye çalıştıkları ve zorlandıkları sınav sürecinde yaşanan büyük gelgitler, iniş çıkışların yaşandığı bir gerçektir. Aslında çoğu kez öğrenciler ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini bilirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediği için bu bilinenler yaşama geçirilemediği için pek çok sıkıntılar yaşanır. Bu durumda aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemeyen bir haldedirler. Okullara, dershanelere gidiyoruz, üstüne de özel dersler alıyoruz; fakat halen sonuca ulaşamıyoruz. Acaba sorun bizde mi? Dershanede mi, okulda mı? En büyük sorun, öğrencinin motivasyonunun sağlanamamasıdır. Her işte olduğu gibi, sınavlara hazırlık döneminde ise arzulanan sonuçların alınabilmesi için azim, kararlılık, istek oluşturulması ve hedefe odaklanmanın son derece önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Acaba buna ne kadar önemli veriyoruz? Öğrencinin şu anda yaşadığı

Öğrenci Koçluğu Eğitmen Yetiştirme Proğramı

Öğrenci Koçluğu

Koçluğu eğitim için düşünürsek; çok sayıda öğrencinin o gencecik bedenleriyle üstesinden gelmek için çalıştıkları ve zorluk çektikleri sınav sürecinde yaşanan büyük gel- gitler, iniş –çıkışların yaşandığı tartışılamaz bir gerçektir. Aslında çoğu zaman öğrenciler yapmaları gereken ve yapmaları gerekmeyen şeyleri bilmektedirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediği için bu bilinenler uygulamaya geçirilemediği için öğrenciler bu konuda çok fazla sıkıntı yaşamaktadırlar. Durum böyle olunca aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemez bir hale gelirler Öğrenci koçluğu; bu durumda bulunan öğrenciler için çok değerli bir yol arkadaşlığıdır. Onu sonuca götürmek konusunda son derece önemli bir misyon üstlenmektedir. Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru, yerinde ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon sıkıntıları yaşamak v

 1 2