• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu, öğrenciye gerçekten değer vererek, neredeyse “ insan üstü “ sabırla yapılan bir iyi his ettirme, yaşamdaki ilk farkındalığı kazandırma koçluk çalışmasıdır ve anne – baba bu koçluk çalışmasının ayrılmaz parçalarıdır. Öğrenci koçluğu öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri için profesyonel destek sağlayan danışmanlık hizmetidir. Kötü öğrenci yoktur, sadece öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimiz içimizde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur. Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni b

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı İzmir

Öğrenci Koçluğu

Koçluk neyi yaptığınızı, neyi yapmak istediğinizi, nerede olduğunuzu, nereye gitmek istediğinizi size fark ettiren ve yine koçluk hizmeti alan öğrencinin istekleri için neye ihtiyacı olduğunu bulmasına destek olan özel bir sistemdir. Koçunuz size bir şey vaad etmez, size ne yapmanız gerektiğini söylemez, sizin adınıza bir şeyler yapmaz, sizde mucizeler yaratmaz. Eğer koçlukta bir mucize varsa o da koçluk hizmeti alan öğrencinin kendisi hakkında öğrendikleri, fark ettikleri, şimdi ve gelecekte bu öğrendiklerini kendi hayatı, seçimleri için kullanmasıdır. Öğrenci genellikle henüz kişiliği oluşma aşamalarında bulunan, yaşı itibarı ile duygusal ancak duygularını kontrol edemeyen, kendi kendine düşünmeye başlamamış, aldığı etkilere ancak tepki verebilen bir insandır. Eleştiriye değil hemen her zaman için motivasyona ve olumlu desteğe gereksinim duyan bir insandır.

Antalya Öğrenci Koçu

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçu eğitimin en önemli parçası olan öğretmen mesleğinin iyi bir uygulayıcısıdır. Bireyin profesyonel ve kişisel başarısına, iş üretme performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine birebir çalışma yöntemleri ile odaklanarak sunulan bir danışmanlık ilişkisidir. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur. Bir öğrencinin hedeflerini belirleyebilmesi, bu hedeflere varabilmek için gereken planlamayı yapabilmesi ve yüksek bir motivasyonla hedefine ilerleyebilmesi büyük önem taşır. Öğrenci için ailesiyle olan iletişim güçlükleri, kayg

Antalya Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU’NUN ÖĞRENCİYE YARARLARI; * Çalışma isteği, hırs ve kararlılık sağlar. * Ders çalışma tekniklerini daha etkin seviyeye getirir. * Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye taşır. * Başarıya ve hedefine odaklanır. * Kendinize inanmayı artarak devam eder. * Denemelerdeki performansı ve netleri artar. * Doğru, hızlı ve güvenli kararlar alma becerisi kazanır. * Daha etkili ve verimli çalışmalar

Öğrenci Koçluğu Eğitimi İzmir

Öğrenci Koçluğu

Her çocuğun farklı öğrenme yolları, farklı yetenekleri var. Ama maalesef eğitim sistemimiz bu farklılıkları dikkate alan bir sistem değil. Bilgi her çocuğa aynı şekilde veriliyor. Ve her çocuktan aynı başarı bekleniyor. Bu zorlayıcı koşulların altında bunalan, başarısızlık korkusuyla kıvranan çocuklarımızı endişeli gözlerle ve çaresizlik içinde izliyoruz. Zaman zaman öfke patlamalarına şahit oluyoruz. Gelişimlerini engelleyen kötü alışkanlıklar edindiklerini görüyoruz. Ne var ki nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Öğrenci koçluğu, tüm bu sürecin sizin için sorunsuz, çocuğunuz için keyifli, doyumlu ve başarılı bir hale dönüşmesinde ihtiyacınız olan rehberliktir. Peki Öğrenci Koçluğu Programı içerisinde Öğrenciye ne gibi İçerikler Sunulmaktadır? Kişiye Özel Öğrenci Koçluğu: Öğrenci sınav stresi yaşıyorsa özel olarak sınav öncesi psikolojik danışmanlık ve öğrenci koç

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin gerçek kendini tanımasını sağlayıp, öğrenme teknikleri, hedef belirleme teknikleri, okuma teknikleri ve başka diğer tespit ve uygulama teknikleriyle, öğrencinin öğretime uyumlanmasını ve yolunu en baştan doğru yürümesini sağlar. Öğrenci koçluğu sürecinde, öğrencinin hedef tespit etmesi, hedefine varacak kaynaklara sahip olması ve bu hedef için en uygun eylem planlarının nasıl hayata geçirileceği ile ilgili çalışılmasıdır. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır. Öğrenci koçluğu öğrencinin tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için koç ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim ve değişim

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu

Sınavlara hazırlık, özellikle SBS ve YGS – LYS’ye hazırlık süreci doğru bir şekilde programlanma yapılarak yürütülmesi gereken bir süreçtir. Sınavlara hazırlanmak için yalnızca bilgi sahibi olmak yeterli değildir, öğrenci stres, korku ve endişe duyguları içerisinde mevcut bilgisine sınav anında ulaşamayabilir. Bu sebeple her öğrencinin sınava duygusal, zihinsel ve ruhsal bakımdan hazırlanması ve bu sayede stres, korku, endişe gibi olumsuz duygulardan, yapamayacağım, başarısızım, yetersizim gibi olumsuz inanç sistemlerinden kalıcı olarak kurtulması gereklidir. Bu şartlarda sınava hazırlanan öğrencinin (EQ) Duygusal Zeka’sı yükselecek ve var olan IQ’sunu en üst seviyede kullanabilecektir. Öğrenci Koçu ne yapar? Başarıya ne şekilde ulaşılır? Hedef belirleme Teknikleri Motivasyon Arttırma Yöntemleri Eksiklerin tespit Edilmesi Özgüven arttırıcı telkinler Yol haritası belirleme Küçük ama etkili adımlar Hedefe giden yolun saptanması Sınav kay

 1 2