• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Karşıyaka

Koçluk Karşıyaka
Koçluk

Koçluk, kişiler üzerindeki hızlı, çözümcü ve geliştirici etkisiyle son 10 yılda artan bir ivmeyle büyümektedir. Bu büyüme, bireylere gerek profesyonel hayatlarında gerekse kişisel yaşantılarında kattığı bakış açıları sayesinde başka hiçbir sektörde olmadığı kadar hızlı gerçekleşmiştir. Bu sayede daha fazla kişi iş yerinde koçluk becerileri ile kendi yaşamlarının liderliğini ellerinde tutmayı başarmış ve/veya profesyonel anlamda koçluk yapmaya başlamıştır.

Kelime anlamıyla “koç” Türkçe ’ye İngilizce “coach” kelimesinden gelmiş olup, İngilizce ’ye ise Macarca anlamı taşıma aracı olan “kocsi” ve yapıldığı ilk yer olan Macaristan’ın Kocsi köyünün adından gelmektedir. Koç ifadesinin günümüzdekine yakın bir anlama gelmesinin arkasında yatan ve kabul gören teorisi ise, 18. yy ’da İngiliz öğrencilerin, ailelerce koç diye ifade edilen kişilerden derslerinde yardımcı olmaları için veya farklı kişisel gelişim alanlarında gelişmelerini sağlamaları için kılavuzluk alıyor olmaları idi.  

Koçluk, “koç ve danışan arasında oluşan, danışanın bireysel farkındalığını arttırarak kişisel gelişim ve yetkinliklerinin artmasını sağlayan ve süreklilik yaratan, basit ama etkili bir birliktelik formudur. Kurulan bu güçlü ilişki içinde danışan şu anda olduğu yerden olmak istediği yere doğru gitmeye başlar.”

Profesyonel Koçluk öncelikle Amerika’da parlayan bir sektör olmuş, Avrupa’da da bireylerin gelişimi ve yaklaşımı ile olağan üstü bir şekilde yayılmış ve mesleki anlamda gelişimini sürdürmüştür. 2001 yılında Merrill C. Anderson, Ph.D. MetrixGlobal, LLC’in yapmış olduğu araştırma ise koçluk için oldukça şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne koymuştur.Bu araştırmaya göre yönetici koçluğuna yapılan yatırımın geriye getirisi %529 olarak hesaplanıp, toplam firma karlılığı %29, takım çalışması %67, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti %32, işteki tatmin %61 oranında arttığı, anlaşmazlıkların ise %52 düştüğü ortaya konulmuştur.

Bazı bireyler Profesyonel Koçluk mesleğini kendi seçimleri doğrultusunda yarı zamanlı veya tam zamanlı yapmaya değer bir iş olarak görmüşlerdir. Bununla birlikte, müşteri hizmetlerinde,  süpervizörlük seviyelerinde, yönetim ve benzeri kademelerde iyi eğitimli kalifiye çalışanlarda Profesyonel Koçluk Becerilerinin aktif olarak kullanımı şirketler tarafından bir 'nitelik' olarak aranmaktadır. Son zamanlarda da özellikle Amerika ve Avrupa’da Koç Yönetici (Manager Coach) bir pozisyon olarak bile kabul edilmektedir.

Profesyonel Koçluk bir terapi süreci veya danışmanlık değildir; Profesyonel Koçluk, koç ile koçluk alan kişi arasında kurulan ve derinleşen, geçmişten çok geleceğe dair planların yapıldığı bir özel ilişki sürecidir. Bu süreç esnasında, geçmişteki önemli deneyimler belirli bir sırayla değerlendirilir ve daha bütünsel bir yaklaşımla koçluk alan bireyin yaşam dengesini, yaşadığı stres olgusunu ve başarılarını etkileyen her mesele ele alınır. “Birlikten kuver doğar” sözünü anımsarsak, koçluk tamamen gizlilik esasına dayanan, kesinlikle yargılama ve tavsiyeye yer vermeden, kişiye odaklanarak, bireyin “tek başına ulaşacağı” hedeften daha fazla ileriye gitmesini sağlar.  Koçluk alan kişi, hayatının her döneminden gelen gerek arzuları, gerek ihtiyaçları ve gerekse tercihleri ile Koç’un bakış açısıyla eşsiz bir bireydir. Koç, koçluk alan kişinin kendindeki mevcut potansiyelini tanımlar, hedeflerini netleştirmesini sağlar ve geleceğini net bir şekilde görmesi için ona kılavuzluk yapar.

Profesyonel Koçluğa Giriş ( Koçluğa ve koçluk işine genel bakış) :

•    Koçluk nedir? Ne değildir? Dünyada ve Türkiye’de koçluğa bakış

•    Koçluğun gelişimi ve profesyonelleşmesi

•    Profesyonel bir koç hangi özelliklere sahip olmalıdır?

•    Mesleğimize koçluğu nasıl entegre edebiliriz ve neler kazanabiliriz?

•    Mevcut işimizden Profesyonel Koçluğa nasıl geçeriz?

•    Profesyonel Koçluk işi nasıl kurulabilir ve geliştirilebilir?

•    İşimizi başarı öyküsüne nasıl dönüştürebiliriz? Başarılı koçların sırları nelerdir?

2. Profesyonel Koçluğun Temel Becerileri
3. Güçlü ve başarılı bir koç olmak için olumlu yapılanma
4. İleri Düzey Koçluk Becerileri
5. Usta Koçluk Becerileri
6. A’dan Z’ye Kişisel Koçluk
•    Yaşam Koçluğu
•    Ebeveyn Koçluğu
•    Öğrenci Koçluğu
•    İlişki Koçluğu
•    Ruhsal Koçluk
•    Kariyer Koçluğu

7.A’dan Z’ye Kurumsal Koçluk
•    Kurumlarda Koçluk Ortamının Yaratılması
•    Liderlik ve Vizyon Koçluğu
•    Üst Yönetim Koçluğu
•    Değişim Koçluğu
•    Organizasyon Koçluğu
•    Takım Koçluğu
•    Performans Koçluğu
•    Motivasyon Koçluğu
•    Müşteri Koçluğu
•    Satış Koçluğu

 A’ dan Z’ ye Koçluk Programı Ne Sağlıyor?
•    Programı tamamlayanlar profesyonel olarak kişisel ya da kurumsal koçluk yapabilecekleri Uluslar arası sertifikaya sahip olurlar.
•    NLP’yi koçluğa entegre ederek çok başarılı ve güçlü koçlar haline gelirler.
•    Kişisel ve Kurumsal Koçluk taleplerinde tarafımızca tavsiye edilirler.
•    Koçluk düzeylerini kısa sürede yükseltebilirler. Eğitmenlik düzeyine çıkabilirler.
•    Koç olmaya karar verdikleri andan itibaren kazanmaya başlarlar.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 
 

Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  Koçluk eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz

 


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
Koçluk Karşıyaka başlıklı 3461 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın