• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koç Kimdir?

Koç Kimdir?
Koçluk

Koçluk, insanları daha iyi bir hayata kavuşturmayı hedef alan ve istediklerini elde edebilmeleri için onlara yardımcı olan bir bilim ve sanattır. Koçluk demek değişim demektir, değişimler yaratmak demektir. Profesyonel koç bu değişim sürecinde bir katalizördür, değişimin hızının artırılmasında önemli bir görev üstlenir. Koçluk, kişinin hali hazırda bulunduğu durum ile gelecekte olmak istediği kişi arasındaki boşluğu kapatmasını, kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlar. Koçluğun odak noktası şimdiyi anlama ve geleceği tasarlamadır, yoksa geçmişi tespit ya da anlama değildir. Ferhan Efeçınar, Kuantum koçluk programı adlı kitabında koçluğu şu şekilde tanımlamaktadır, “Profesyonel koçluk, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak iş ve özel yaşamlarında sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan sürekli bir mesleki ilişkidir.” Konuyu biraz daha anlaşılır kılmak için bir tanım daha verirsek: “Koçluk, bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel bir süreç programıdır. Koçluk, koç ve danışanı arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir.”


Koç kimdir, katma değeri nedir? 


Koç, amacınıza ulaşmanızda sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek kişidir. 

Koç, zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi hem zorlayan hem de motive eden kişidir. 

Koç, sizin istediğiniz yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır. 

Koç, kendinizi tanımanızı sağlar. 

Koç, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder. 

Koç, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar. 

Koç, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır.


 Koçluk neden işe yarar? 


Koçluk, gelecek ve sonuç odaklıdır. 

Koçluk, kişiyi harekete geçiren itici güçtür. 

Danışan, koçluk sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır. 

Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir. 

Danışan, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir. 


 Koçluk süreci nasıl işliyor? 


Herşeyden önce koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir "ortaklık" ilişkisine dayanıyor. Bunun yanı sıra karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerekiyor. Koçun üzerinde durduğu konular danışanın güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile hedefleri. Süreçteki temel amaç ise danışanın vizyonunu gerçekleştirmesi için eylem adımlarını belirlemek, performansını artırmak ve süreç boyunca kendisine ayna tutmasını sağlamak. Programın işleyişi, koç ile periyodik olarak (genelde haftada bir) yapılacak birebir görüşmeler ve her seansın sonunda alınacak kararlara dayanıyor. Her görüşmede bir öncekinin kararları ve danışanın dönem içinde yaptıkları değerlendiriliyor. Başarılar birlikte kutlanırken, danışanın hatalardan ders çıkarması ve stratejisini sürekli olarak geliştirmesi sağlanıyor. 


Cevaplarınızı bulmaya hazır mısınız? Hazırım diyorsanız, sizi çok zevkli bir yolculuk bekliyor... 

 

 Kimler koçlarla çalışır? 


Potansiyelini ortaya çıkarmak ve kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler 

Farklı bakış açılarını keşfetmek isteyenler 

Başarmak ve hedeflerine ulaşmak isteyenler 

Yaşamı daha dengeli, kaliteli ve anlamlı sürdürmek isteyenler 


 Koçla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?


Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız. 

Hedeflerinizi daha kolay ve etkin bir şekilde belirlersiniz. 

Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız. 

Öz disiplin sağlarsınız. 

Önceliklerinizi belirlersiniz. 

Ertelemeyi bırakırsınız. 

Etkili adımları atmaya hemen başlarsınız.


 Koç ve danışan arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? 


Koçluk ilişkisi karşılıklı güven, dürüstlük, saygı ve sorumluluk temelline dayanır. İki tarafın da birbirini dinlemesi ve yeni fikirlere açık olması gerekir. Konuşulanlar gizlilik esasına bağlı olarak sadece koç ve danışan arasında kalır.  


 Koçluk diğer yöntemlerden nasıl farklıdır? 


Koç cevaplara önceden sahip değildir ve size doğrudan hazır çözüm sunmaz. Koç çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntem kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık hale gelmesini sağlar. Kendi kendinize yeterliliğinizi artırır. Zira, cevabın kendisi sadece sizde saklıdır; koç bunu açığa çıkarır ve kendinizi gerçekleştirmenizi sağlar. 

Danışman yaklaşımı: "İşte çözüm budur, bunu uygulayın." 

Eğitmen yaklaşımı: "En iyi uygulama yöntemi böyledir..." 

Psikolog/terapist yaklaşımı: "Böyle davranmanızın sebebi..." 

Mentor yaklaşımı: "Beni takip edin, yaptıklarımı örnek alın." 

Koç yaklaşımı: "Ne yapmayı amaçlıyorsun?" 


Hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırırsınız. 

İş ve özel yaşam dengenizi kurarsınız 

Yaşamınızın lideri olursunuz. 


 Koçluk ilişkisi ne kadar sürmelidir? 


Genellikle iki ila altı aylık veya bir yıllık dönemler için koçla anlaşma yapılır. Sürenin uzunluğu üzerinde çalışacağınız proje veya hedefe bağlıdır. Bununla birlikte, sürenin gelişmelere göre uzaması veya bu hizmetten fayda sağlamadığınızı düşünüyorsanız kısalması mümkündür. Çoğu koç ilk tanışma görüşmesini ücretsiz yapmaktadır. Bu görüşme, hem koçun danışanın mevcut durumunu ve beklentilerini anlamasına, hem de danışanın koç hakkındaki ilk izlenimi edinmesine olanak tanır. Görüşmeler yarım saat veya bir saatlik seanslar olarak planlanmakta ve yüz yüze veya telefon üzerinden yapılmaktadır. E-posta yoluyla iletişim kurma yöntemi de uygulanmaktadır. Birlikte belirlediğiniz hedefe ulaştığınızda koçluk hizmeti de sonlanır. Üzerinde çalışacağınız yeni hedefler için ise tekrar koçluk hizmeti almanız mümkündür. 


 Kurumuzda koçluk ve/veya mentorluk sistemini hayata geçirmek için neler yapılabilir? 


Bu konuda hizmet veren bir danışmanlık şirketiyle çalışmanız işlerinizi kolaylaştırır ve sistemin kurumunuza en uygun şekilde oluşturulup takip edilmesini sağlar. 

Kurum içinde yetiştireceğiniz koç veya mentorlara gerekli eğitimler verilmelidir. Ayrıca eğitim sonrasında bu becerilerde yetkin hale gelmeleri amacıyla her birine belli bir süre için (ortalama üç ay) dışarıdan bir koçun destek vermesi veya grup olarak koçluk almaları ve attıkları adımları değerlendirmeleri faydalı olacaktır.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
Koç Kimdir? başlıklı 1310 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın