• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk

Eğitim Koçluğu

Koçluk

Eğitim koçluğu, ülkemizde eğitim sistemimiz uzun ve ardı ardına girilen seçme sınavlarından oluşması nedeniyle öğrencinin bilgisi yanında kendine olan güvenini, disiplinini ve strese dayanıklılığını da ölçmektedir. Eğitim koçluğu bu süreçte öğrenciyi olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını nasıl kullanılması gerektiğini öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir. Eğitim koçu birlikte çalıştığı öğrenciyi yaşamının bu gelişme döneminde başarı için desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol arkadaşlığı yapar. Eğitim koçu; velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcı olur. Eğitim koçluğu okul, aile ve öğrencinin başarılı bir takım olmalarını sağlar.

Koçluk

Koçluk

Kişiler bilinçaltı seviyede kabul etmedikleri hiçbir fikri satın almaz ve uygulamaya geçmez. Üstelik, neyi yapabileceğimizi değil, neyi yapamadığımızı konuşmak, mazeret üretmek, değişime direnç göstermek bazen hepimize daha kolay gelir. Ancak, hedeflerimize ulaşmanın, gelişmenin ve hayallerimizi gerçeğe çevirmenin yolu bu değildir. İnsan, davranış, düşünce ve duygularının bir bütünüdür. Herkes kendi doğrularıyla ve sadece kendi inandığı yöntemlerle ilerler. Koçluk, bu anlayışla yola çıkarak, kendiniz için ve kendinizle ilgili düşünmeniz, cevaplarınızı bulmanız, bu doğrultuda plan yapmanız ve planlarınız doğrultusunda sistematik olarak ilerlemeniz için size ortam ve zaman sağlar. Koçluk, değişim, gelişim ve ilerlemede en hızlı ve en etkin yöntemdir. Bu sürecin içine girdiğinizde, kendiniz ve davranışlarınız için sorumluluk alır, önceliklerinizi belirler, bugün nerede olduğunuzun farkında

Koçluk Eğitimleri İzmir

Koçluk

Bilgelik; herkesin içinde var olan ama nasıl çıkartacağımızı bilemediğimiz gerçek yol göstericimizdir. Kendimizde var olan bilgelik doğrudan yaşam kalitemizi belirliyor. Bilge kişi kendi mutluluğunun mimarıdır.. Oysa zamanımızda bilgelikleri çoğu kere dışarıdan almak durumunda kalıyoruz. Yaşadığımız bu yüksek tempolu hayata kendi bilgeliğimiz bazen cevap veremiyor.Karmaşık olaylar karşısında tüm çarelerimiz tükeniveriyor bazen.Biraz olsun nefeslenebilmek için ,birilerinin yardımına ihtiyaç hissediyoruz.Tam bu sırada hemen aklınıza ben geliyorum.Size yardımcı olmaya hazır bir yaşam koçu olarak. Bilgelik ve kendini tanıma yolunda kendinizi aşmanız gerektiğini söyleyen yaşam koçunuz,size bunu nasıl yapabileceğinizi de öğretiyor. Yaşamınızda; neyi nasıl düşündüğünüzü fark ederek ve istediğiniz alanda sıçramalar gerçekleştirerek, yaşam kalitenizi maksimum seviyelere çıkartmak elinizde. Yaşam Koçu olarak,size kendinizi tanıtıp,olayları doğru olarak anlayıp,d

Koçluk Soruları

Koçluk

Koç yöneticilerin en önemli görevlerinden biri de altında çalışan insanların ortaya çıkan durumları, görevleri ve problemleri sahiplenerek çözüm üretme sorumluluğunu edinmelerine destek olmaktır. Bu şekilde çalışanlar gelecekte ortaya çıkacak problemlerle başa çıkabilme becerilerini de öğrenirler. Aşağıda 10 önemli koçluk sorusunu ve bu soruların nasıl kullanılması gerektiği konusunda önerilerimiz var: 1. Ne oldu? Veya ne oluyor/durum ne? Sessiz ve yansız kalın, ve onlara ne olduğunu tanımlamaları için zaman, ve alan tanıyın. Herkesin ne olduğu konusunda net olduğundan emin olun. 2. Sence sonuçlar neler? Tabi ki zaten biliyor olabilirsiniz. Ancak onları bu konuda düşünmeye ve gördükleri sonuçları ortaya koymaya çağırın. Onlar için de iyi olacaktır. 3. Başka? Yanıtlar için sabırsız olmayın. Enine boyuna

Koçluk (Coaching) Nedir?

Koçluk

Koçluk Hizmeti, istenen performansa ve yaşam kalitesine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim , değişim sürecidir. Bu süreçte koç danışanına profesyonel yol arkadaşı olacaktır.Yaşam Koçluğu nedenleri araştırmaz ve geçmişe bakmaz. Şimdi bulunulan noktadan varılmak istenen noktaya nasıl geçileceği konusunda çalışmalar yapar. Koçluk süreci nasıl işliyor? Koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklık ilişkisi içersindedir.Karşılıklı sorumluluk ve süreklilik arz eden bir çalışma gerektirir. Koç daha çok danışanına güçlü ve gelişmeye açık yönlerini hedeflerini bulmalarını sağlar. Hedefleri oluşturduktan sonra, hedefe yönelik stratejileri, stratejilere ait eylem adımla

Koçluk Sistemi

Koçluk

Koçluk sistemi, kişilerin ve kurumların bugün ki durumları ile gelecekteki olmak istedikleri konum arasındaki mesafenin, hedefe, eyleme ve çözüme odaklanarak kapatılması sistemidir. Koçluk, bireylere veya kurumlara en iyi sonuçları elde etmeleri için destek sağlayan profesyonel bir ilişki sürecidir. Bu süreçte öğrenmenin daha kalıcı olmasının sebebi, hem bireyler hem de kurumlar için aynı olmasıdır. Doğru yanıtları danışanın kendisinin bulması, kendi değerleri ile hareket etmesi ve uygulamalarda kendi güçlü yanlarını kullanmasıdır. Koçluğun en güçlü aracı, doğru ve zamanında sorular sormaktır. Doğru ve güçlü soru sorma teknikleri ile öğrenme hızlanır ve yaşama yerleşir. Öğrenilen şey, kişilerin öz değerleri ve içsel güçleri ile nasıl hareket edecekleridir. Koçluk, günümüzde bir yönetim becerisi ola

Neden Koçluk Hizmeti Almalıyım?

Koçluk

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda insanın kendini, hayatı, varoluşunu sorguladığı, sorularına “hızlı” yanıtlar aradığı, modern çağın mekanik ihtiyaçlarının ve üretiminin yanı sıra tüm bunların “neden?” ve ne için?” yapıldığı ve “olduğu”nun sorgulandığı bir dönemdeyiz. Bu konuların artık sadece felsefe sohbetlerinde değil, günlük hayatın içinde, iş yaşamında konuşulur, tartışılır olduğunu görüyoruz. Doğu toplumları bu soruları sufizm gibi mistik, ruhsal bakış açılarıyla cevaplamaya çalışırken, batı toplumları “yönetim bilimi”, “kişisel gelişim” gibi isimlerle ortaya çıkardıkları sistemsel anlayışlarla cevaplamaya çalışıyorlar. Bu arayış, doğu toplumlarının mistik ruhsal gelişim anlayışı ile batı toplumunun sistematik yönetim ve gelişim anlayışının tek başlarına insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz olması ile ilgili olsa gerek. Batı’da giderek yaygınlaşan temel yaklaşım, insanlarının bi

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11