• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk

Koçluk Merkezi Alsancak

Koçluk

Koçluk Hizmeti, arzu edilen performans düzeyine ve hayat kalitesine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim , değişim süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde koç danışanına profesyonel anlamda bir yol arkadaşı olacaktır. Yaşam Koçluğu sebepleri araştırmaz ve geçmiş hayatınıza bakmaz. Şimdi içerisinde bulunulan noktadan ulaşılmak istenen noktaya ne şekilde ve hangi yöntemler kullanılarak geçileceği konusunda çalışmalar yapar. Koçluk süreci nasıl işliyor? Koçluk programları, koç ile danışan arasında karşılıklı güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklık ilişkisi içersinde yürütülmektedir. Karşılıklı sorumluluk ve sürekliği içerisinde barındıran bir çalışma gerektirir. Koç daha çok danışanın güçlü ve gelişmeye açık yönlerini hedeflerini bulmaları konusunda yardımcı olur. Hedef

Koçluk Nedir

Koçluk

Kişisel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendi kendine başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman şuanda içerisinde oldukları durumdan daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye her zaman hazırdırlar. Bu kimi zaman sağlık, kimi zaman hayattan zevk alacak zaman bulamamak, bazen de gergin aile içi ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Üzücü olan, bazen başarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, arzu edilen şey olmayabilir. Günümüz dünyasında insanlar hedef belirlemek, kişisel potansiyellerini keşfetmek, çabalarını etkin bir duruma getirmek için tarafsız bir uzmana gereksinim duyarlar. Koçluğun katkısı, vasatı başarılıdan ayıran eşik üzerinde kendini gösterir. Başarılı birçok işadamı, sporcu ve sanatçı bir koç eşliğinde çalışmayı tercih etmektedir. Bugün patronlar ya da üst düzey yöneticiler de başarılarını planlama sürecinde, hızlı ve değişken iş dünyası içerisi

Koçluk Eğitimleri İzmir Alsancak

Koçluk

Koçluk çalışmalarından bir çok konuda yararlanmak mümkündür. Kendinizi daha fazla ciddiye alır, önemsersiniz.Çünkü ne olup,ne olmadığınızı fark etmeye başlarsınız.Kişiliğinizdeki gelişmeleri siz de takip etmeye başlarsınız. Koçluk eğitimleri sayesinde : Neyi?nasıl ? ne zaman ? yapmanız gerektiği konusunda kararlı bir tutum takınırsınız. Performansınızı azaltan etkenlere göz yummayı bırakırsınız.İşi ciddi şekilde kavramanız gerektiğini öğrenirsiniz. Koçluk eğitimleriyle pozitif yönde ilerleme ivmesi yaratırsınız. Koçluk eğitimi neticesinde :Yaşamınıza daha anlamlı ve daha tutkulu hedefler koyarsınız. Koçluk eğitimi gerçekten işe yarar mı? Evet, ç

Yaşam Koçluğu Eğitimleri

Koçluk

Yaşam koçluğu, yaşamınızı sadece kendiniz için kullanmanızı sağlar. Yaşamınızda daha fazla huzur, enerji, refahlık, dikkat, mutluluk içerisinde sürdürmenizi sağlar. Yaşam koçluğu, günümüzde yaşamında başarılı ve mutlu bireylerin yaşamlarını standart koşullardan çıkartıp, kendi istekleri doğrultusunda bir yaşam sürmek için kullanılan tekniklerde biri olup, bireyler üzerinde çok kısa zamanda gözle görülür bir etki yaratır ve bu sebeple günümüzde hızla yaygınlaşmaktadır. Bireylerin kısa zamanda var olan ilgi ve yeteneklerini geliştirip, yeni ilgi alanları ve yetenekleri ortaya çıkartmada oldukça etkili bir yöntemdir. Yaşam koçu bireylere üç temel basamakta yardımcı olur: Hedeflere varolan hız ve kolaylıktan çok daha hızlı ve kolay biçimde ulaşılması, karşılaşılan fırsatları etkin ve doğru biçimde kullanılması, yaşamda karşılaşılan ufak sorunların etkili bir biçimde çözümlenmesi, Diğer duru

İzmir Koçluk Merkezleri

Koçluk

Yaşam hızlı akıp gitmekte ve yaşam akıp giderken bizler yaşamın içinde hep bir şeyleri telaşla yetiştirmeye çalışıyor ve çoğunlukla bir şeylerin hep eksik kaldığı duygusunu yaşıyoruz. Bu koşuşturma içinde hayatımızı anlamlandırmayı, mutlu ve başarılı olmayı deniyoruz ve çoğu zaman yalnız kalıyoruz ve bunun neticesinde de başarısız oluyoruz. Başarı, mutluluk, vizyon, misyon, hedef koymak koçluğun temel çalışma konularındandır. Mutluluğu her birimiz farklı şeylerde arıyoruz, bazen tatile çıkmak, bazen araba almak almak, bazen uzun zamandan beri göremediğimiz bir arkadaşımızla birlikte olmak. İçsel mutluluğumuzu tam olarak nasıl yaşayacağımız ya da mutluluğu yaşamın her anına nasıl taşıyacağımız ve dengeli yaşama sanatını nasıl yaratacağımız konusunda kafamız karışıyor bazen. Başarıyı bazılarımız para kazanmak olarak, bazılarımız, sınavları geçmek olarak, bazılarımızsa dengede kalmak olarak tanımlıyoruz.

Koçluk Eğitimi Antalya

Koçluk

Koçluk ile kişinin kendisini tanımasını ve kendisini keşfetmesine imkânlar sunar. Koçluk; değişim ve dönüşümlerin dıştan içe değil içten dışa olduğunu gösterir. Mutluluğun dışarıda aranmamasını ve eğer içsel huzurunuz varsa mutluluk ve kişisel zenginliğin olduğunu kavramanıza yardımcı olur. Bunlara nasıl sahip olacağınızı, kendi üzerinizde bir keşif yolculuğuna çıkmanıza yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Koçluk sayesinde mutlu yaşam becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarınıza ulaşmaya, kaynakları istenildiği biçimde ve süreklilikte kullanmanıza, hayatınızda yapmak isteyip de yapamadığınız çalışmalar ve davranışlar için aksiyon planı yapmanıza ve her şeyden önce sahip olduğunuz değerlerinizin olduğuna ve bunlarla mutlu olmanıza yarayan, bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel bir kişisel gelişim sürecinden oluşan programdır. Koç kimdir ?

Koçluk Kursları İzmir Karşıyaka

Koçluk

Koçluk, profesyonel koçlar eşliğinde insanların içlerindeki potansiyeli ortaya çıkartarak performanslarını artırmalarına ve hayat kalitelerini yükseltmelerine yardım eden bir meslektir. Diğer bir deyişle, yoğun yaşam koşulları içinde hedefinden sapmış bireylerle yaşamdan ne istediklerini belirledikten sonra hedeflerine ulaşmak üzere çıktıkları zor yolculukta önden gidip ışık tutarak “Haydi az kaldı, yapabilirsin!” diyen kişilerdir. Koçluk, şu anda olduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasındaki mesafeyi kısaltma sürecidir. Etkin dinleme becerisine sahip olan profesyonel koçlar, size doğru soruları sorarak kendiniz ile ilgili düşeceğiniz şüpheler sonucunda çözümü sizin bulmanızı sağlarlar. Koç, danışanın başarmak istediğini keşfederek, danışanın kendi kendini keşfetmesinde onu cesaretlendirmek, danışan tarafından geliştirilen çözüm ve stratejileri ortaya çı

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11