• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk

Koçluk Eğitimleri İzmir

Koçluk

Koçluk, koç ve danışanı arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir. Koçluk eğitimleri, koçluğun temel yaklaşımlarını, prensiplerini kapsamakta ve koçluk deneyimi kazandırarak kişilerin istedikleri alanda 'Koçluk' yapmalarına olanak tanımaktadır. Koçluk eğitimi alan bireyler, güçlü kendi performansları farkına vararak daha etkin problem çözme becerileri kazanan bireyler içsel farkındalık yolculukları kendilerine bir zafer ortaya çıkarıyor ve kendi performanslarını artırmayı sağlıyor. Hayatta gerçekte ne istediğini ortaya çıkartarak, hedef belirlemesini sağlar. Yol haritaları oluşturarak bireyin hedefi doğrultusunda harekete geçmesini sağlar. Ayrıca koçluk eğitimi alan kişiler, edindiği farklı düşünme tarzı, çözüm odaklı yaklaşım ve becerilerle fark ya

Koçluk Eğitimleri İzmir Karşıyaka

Koçluk

Koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklık ilişkisine dayanıyor. Bunun yanı sıra karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerekiyor. Koçun üzerinde durduğu konular danışanın güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile hedefleri. Süreçteki temel amaç ise danışanın vizyonunu gerçekleştirmesi için eylem adımlarını belirlemek, performansını artırmak ve süreç boyunca kendisine ayna tutmasını sağlamak. Programın işleyişi, koç ile periyodik olarak (genelde haftada bir) yapılacak birebir görüşmeler ve her seansın sonunda alınacak kararlara dayanıyor. Her görüşmede bir öncekinin kararları ve danışanın dönem içinde yaptıkları değerlendiriliyor. Başarılar birlikte kutlanırken, danışanın hatalardan ders çıkarması ve stratejisini sürekli olarak geliştirmesi sağlanıyor. Koçtan bir hedefini gerçe

Koçluk Eğitimi Muğla

Koçluk

Yaşam Koçluğu: Hayatınızda kalıcı değişiklikler alarak gelişiminizin sağlanmasını istiyorsanız, bazı alanlarda kısır döngüde olduğunuzu hissediyorsanız, yeni açılımlar arayışı içindeyseniz profesyonel bir yaşam koçu ile çalışmanızda yarar vardır. O sizin göremediğiniz noktaları objektif bir bakış açısı ile görerek, zorlukları aşmanızda ya da alternatif yollar bulmanızda ve hedefinize en kısa sürede ulaşmanızda size rehberlik edecektir. Optimist size yaşam koçluğu alanında hizmet sunabilir: •Rehberlik •Eğitmenlik •Teşvik •Yönlendirme Öğrenci Koçluğu; öğrenciyi hedefine ulaştırmaları için zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak potansiyelini maximum derecede kullanmasını sağlayan bir sistemdir. Öğrenci Koçu; öğrencinin potansiyeline inanır, öğrencinin kendini daha iyi tanımasına ve geliştirebilmesine yardımcı olur. Öğrenci ve aile arasındaki iletişimi yapılandırır. Öğrenciyi motive eder, öğrenme stilini belirleyerek çalışma disiplinini oluştur

İzmir Koçluk

Koçluk

Koçluğun temelinde uyum, konuşulacak konunun belirlenmesi, güçlü soru sorma, gizlilik, güven oluşturma ve odaklanarak dinlemek vardır. Tüm kaynaklar danışanın içindedir, danışanın bildiğini bilmediğine keyifle bulma çalışmalarıdır. Bu doğrultuda kişinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ortaya çıkarılması koçluk çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Koçluk, Koç ve Danışanın birlikte yürüdüğü bir yolculuk programıdır. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır. Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır. Vizyon, misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yo

Online Koçluk

Koçluk

Online Koçluk Koçluk süreci bireye adım attırır. Cesur sorularla, cesur yanıtlara ulaştıracak bir yolculuk yaptırır. Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış kazanmasına, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına, hedeflerini tercih edebilmesine veya bir problemini çözmesine destek olmaktır. Koçluk, bireyin bulunduğu yerden olmayı arzu ettiği yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir. Bir bireyin profesyonel ve bireysel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir çalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir. Bu ilişki danışan ve koç arasındadır. ONLINE Koçluk çalışmasının kazanımları koçluk kazanımları ile birlikte düşünüldüğünde; - Kendinizi gözlemlemeniz ve kendinizi daha yakından tanımanız - Güçlü yönlerinizi fark etmenizi

Koçluk Kursları

Koçluk

Koçluk, her zaman kendinizi değiştirip geliştirmeniz için sınırlarınızı aşmanızı sağlayan bir eğitim sürecidir. İnsanlar her zaman, şuanda bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma isteğini taşırlar. Koçluk her şeyden önce kendi içerinizde yaşadığınız bir kişisel farkındalık sürecidir. Bu süreç kararsız kaldığınız veya köşeye sıkıştığınızı zannettiğiniz, kendinizi çaresiz ya da tüm kapıların üzerinize kapandığını düşündüğünüz noktadan sizi çekip çıkarmayı hedefler. Bireysel koçluk eğitimlerinde hayatın her merhalesindeki değişimler tek tek öğretilemez. Size yeni yaşamınızı nasıl programlayabileceğiniz öğretilir. Hayatın gerçeklerini farklı açılardan bakarak nasıl yorumlayabileceğiniz gösterilir. Hayatı doğru olarak nasıl okuyabileceğinizi görebilirsiniz. Bireysel koçluk eğitimler

Bireysel Koçluk Nedir?

Koçluk

Bireysel Koçluk, özel hayatınız ve iş hayatınız arasında bir denge kurmanızı, yaşamınızı kaliteli bir şekilde sürdürmeniz, stresinizi rahatlıkla yönetmeniz, özgüveninizi artırmanızı, endişe ve kaygı durumlarının üstesinden gelmeniz için gerekli olan yeni beceri, davranış ve inançları hayatınıza geçirmenizi sağlamaktadır. Değişim, karar verme, dönüşüm, düşünce verimliliğini yükseltme daha zengin ve daha nitelikli bir hayata geçirmenin önündeki engelleri kaldırma gibi isteklerinizi modern zamanların size getirisi olan olumsuzluklardan etkilendiğiniz için kimi zaman yerine getiremiyor olabilirsiniz. İşte bu planları harekete geçirme ve düşüncelerinizi eyleme dökme konusunda eşsiz kazanım ve deneyimler için koçluk süreci gereklidir. KOÇ İLE ÇALIŞMAK SİZE NELER KAZANDIRIR ? Farkındalık Zamanı Etkili Kullanmak Denge Esnekl

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11