• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk

Koçluk Eğitimi Ücretleri

Koçluk

Koç, değişim ve başarı için yola çıkan kişinin; hedefine ulaşıncaya kadar vazgeçmemesini, her an yolda kalmasını sağlar. Koç dik durur, motive eder, daha azına razı olmamanız için size meydan okur. Yoldaş olur, sırdaş olur, yaşam rehberiniz olur. Sorularıyla iç dünyanıza, bilinçaltınıza ışık tutar. Koç, size sizden daha fazla inanır. Olumlu yönlerinizi görür, sizdeki potansiyelleri ve gerektiği gibi kullanılmayan kaynakları sezgisiyle ortaya çıkarır, değerlendirmenizi sağlar. Koç, hedefe götüren başarı köprüleri kurmakta ustadır. Koçluk doğru kararlar alabilmek kısacası doğru hedef belirleme sanatıdır. Yaşamımız aldığımız kararlarla şekillenir. Sağlıklı kararlar alabildiğimiz sürece kendi hayatımızın sorumluluğunu elimizde tutabiliriz. Bazı kararlar önemlidir, bazıları önemsiz. Bazı kararlarımızı kendimiz alabiliriz, bazılarını ise sosyal baskılar şeki

Online Koçluk Eğitimi

Koçluk

Online Koçluk, yüz yüze yapılan koçluk çalışmalarının internet ortamında, Skype üzerinden görüntülü konuşarak yapılmasıdır. Online Koçluk çalışmasının, yüz yüze yapılan çalışmalardan hiçbir farkı yoktur. Online Koçluk Hizmeti zaman ve mesafe açısından da danışanlara büyük avantaj sağlamaktadır. Günümüz dünyasında en önemli kaynağın zaman olduğunu ve internet çağında yaşadığımızı düşündüğümüzde Online Koçluk çalışmalarının ne kadar avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Koçluk, fark ettirme faaliyetidir. Bireyin kendisini ve çevresinde olup biten olayları bambaşka bir pencereden çözüm odaklı bir bakış açısı aracılığıyla görebilmesini sağlayabilmektir. Bilinenin aksine Online ya da telefon görüşmeleri yoluyla da çalışmalar yürütülebilmektedir. Online koçluk, hayatımızda her hangi bir kısıtlamaya gerek ol

Muğla Koçluk Eğitimi

Koçluk

Güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir. Ankara koçluk eğitiminde danışanlarımıza, bireysel koçluk yaptığımız kişilerin sahip oldukları bu kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak. Bireysel koçlukta kendi kaynaklarını harekete geçirebilen, onlardan yararlanmayı başaran insanlar, sorunlarının çözümü yolunda ilk büyük adımı atmış olacaklar. NLP ile bilinçaltında büyük bir değişim yaparak, istediğimiz olumlu sonuçlara daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabiliriz. Bu sürecin doğal bir parçası olarak, kişisel değerler ve yaşam vizyonu, hedefler ve yaşam

Koçluk Eğitimleri İzmir Alsancak

Koçluk

Koçluk güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir. Koçluk kültüründe, bu kültüre sahip olanlar birbirleri ile saygı içinde iletişimi sürdürür, birbirlerine sınır koymadan rapor verir, iş ilişkilerini daha iyiye nasıl götürebilecekleri üzerinde çalışır, bireysel ve iş verimlerini nasıl arttıracaklarının yol ve yöntemlerine ulaşır. Kişisel ve kurumsal gelişimde geri bildirimin nasıl güçlü bir araç olduğunu fark eder, yüksek güvene dayalı ilişkiler kurar, kişisel ve iş performansını arttırır. Öncelikle bir

Koçluk Sertifika Programı

Koçluk

Koçluk, koçun danışanın iş hayatında ve sosyal yaşantısında profesyonel anlamda kişisel gelişimini sağladığı istediği sonuçları elde etmesine yardım ettiği bir ortaklık sürecidir. Bunun özünde kişinin olabileceğinin en iyisi olma isteği ve motivasyonu yatar. Koçluk bir güven ilişkisidir, Koçunuz yol arkadaşınızdır. En önemlisi sizi rotada tutar, yolunuzu şaşırmazsınız. Koçluk çalışmasının en başında müşteri ve Koç bir anlaşma yaparlar. Daha çok psikolojik bir kontrattır bu. Hangi konu da çalışacağız, ne sıklıkta görüşeceğiz, bu beraberliği ne kadar devam ettireceğiz, bunu belirlerler. Bu hizmette güven koçluk ilişkisinin temelini oluşturur. Bazen hayatı tek başınıza kavramak, kolay olduğunu bildiğiniz bir değişimi yaratmak için eyleme geçmek zor gelir. Ya da olaylara ve kendinize hep içeriden baktığınız için, olası kısa yolları ya da değerli bilgileri dışarıdan bi

Koçluk Eğitim

Koçluk

Koçluk, arzu edilen performansa ve hayat kalitesi düzeyine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim, değişim süreci ilişkisidir. Bu süreç içerisinde koç danışanına profesyonel yol arkadaşı olacaktır.Yaşam Koçluğu sebep araştırmaz ve geçmişe bakmaz. Şuanda içerisinde bulunan noktadan varılmak istenen noktaya nasıl geçileceği konusunda çalışmalar yapar. Koçluk; değerli bir kişinin, yani sizin bulunduğunuz noktadan (şu anki konumunuz)başka bir noktaya (hedefiniz) ulaşmasını sağlayacak araç , hizmet , danışmanlık ve yol arkadaşlığı olarak düşünülebilir.. Koçluk, kişilerin gelişimini hızlandırmak amacıyla yapılandırılmış, etkileşim içerisinde sürdürülen bir süreçtir. Danışanın performansını ya da davranışını düzeltme konusu üzerinde odaklanmıştır.

Uluslararası Koçluk Sertifikası

Koçluk

Kişinin kendi problemlerini çözebilecek bilgi ve becerilerin kendi içinde var olduğuna inanıp, içsel gücü ortaya çıkararak hayatın her alanında, hedef belirlemelerinde, hedeflerine ulaşmalarında yanlarında olmak. İnsan içinde ortaya çıkmayı bekleyen saklı yeteneklerini açığa çıkarmada, yaşamlarını dengede tutmalarında, var olan engellerini aşıp geride bırakmalarında işbirliği yapmak. Koçluk kısaca yaşam kalitelerini arttırmaları için, yaşamlarındaki parçalar arasında uyumu sağlayıp bir bütün haline getirme yolculuklarında, sonuca odaklanarak kişilerin yanında olup, başarılarına doğru yürüyebilmek. Koçluk süreci nasıl gelişiyor? Öncelikli olarak bu süreç koç ile danışan arasında güven ve gizlilik esasına dayalı bir“ortaklık” ilişkisine dayanıyor. Bununla birlikte karşılıklı soruml

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11