• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk

İçsel Koçluğun Faydaları

Koçluk

Kendinizle içsel koçluk ilişkisi geliştirmek size şunları verir: •Doğanız, potansiyeliniz ve dünyanızla karşılıklı ilişkiniz hakkında daha fazla bilgi •Kendi kaynaklarınızdan daha fazla yararlanma imkanı ve gerçekte ne kadar etkili oldukları hakkında yeni bir anlayış •Daha fazla kendi kendinizi izleme ve yönetme kabiliyeti •Daha büyük bir huzur duygusu •Daha enerjik ve kararlı bir şekilde, seçilmiş hedefleriniz doğrultusunda çalışma kabiliyeti •Diğer insanlarla ilişkide daha etkili stratejiler •Akıllı seçimler yapma ve hayatınızı dolu dolu yaşama kabiliyeti •Kim olduğunuz ve kim olabileceğinize dair bir hayret hissi Başlangıçta içsel koçluğu kullanarak pratik ettiğiniz yetenekler, çabucak hızlı ve otomatik hale gelir, öyle ki hemen hemen hiç düşünmeden potansiyel bilgi zincirine ulaşarak değişik bilinç halleri arasında dolaşmanızı

Koçluk Merkezi

Koçluk

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching” ; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bir bütün olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır. Koç danışanını dinleyerek, konu ile ilgili olasılıklar geliştirmek ve danışanın yapması gereken hareketleri belirlemeye yardımcı olabilecek kavram ve ilkelere

Koçluk, Koçluk Nedir?

Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim ve iş dünyasında ne ifade ediyor?? Bir koç olarak davranan yönetici koçluk ettiği kişiye nasıl yardımcı olmaktadır, ama iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir. yani her alanda koçluk yapanların farklı unsurlara önem vermektedirler. Koçluk nedir, ne değildir? Bir lider Ya da yönetici olarak sizden, çok farklı görevlerde, kişilerle beraber çalışmanız istenir ve koçluk da yerine getirmeniz gereken bu görevlerden biridir olarak hep karşınıza çıkan bir kavram oluyor.. Koçluk bir kişinin gelişimine, değişimine katkıda bulunma ve farklı bir duruma taşımaktır. Bu, iki taraflı bir ilişkidir. koçluk olan kişi potansiyelini maksimum düzeye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak hedefiyle, her iki ta

İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçlukta son trendler neler, etkinlik alanı artıyor mu? Fortune 1000 şirketlerinin yüzde 40’ı koçluğu kurumlarının ana organizasyon özelliği olarak kullanıyor. Bunlar dünyanın en büyük şirketleri. Kurumlar, takım odaklı bir çerçevede yaşıyorlar artık. Koçluk da bunu destekliyor. Peki, Türkiye’deki durum nedir? Türkiye’de koçluk uygulamaları henüz başlangıç aşamasında. Ama Türkiye hızla endüstrileşiyor. Dünyadaki bütün büyük şirketlerin Türkiye’de ofisleri var. Koçluk hızla yayılacak. Koçluğun şirketlere yararları neler, nasıl katma değer sağlıyor? Koçluk sadece şirketlerin personellerini elde tutmasına değil, onları geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Araştırmalar, koçluğu uygulayan şirketlerin altı kat daha fazla verimli olduğunu gösteriyor. Koçluğu uygul

Koçluk – Coaching

Koçluk

'Amaçlı koçluk Birlikte çalışmanın performansı yükselteceğine inanılıyorsa, koçluk yapılır ya da koçluğa ihtiyaç duyulur. Koçluk sayesinde insanlara şu konularda yardımcı olursunuz: * Kişinin güçlü yanlarını azamiye çıkarmak (örneğin, analitik becerilerini güçlendirmek). * Kişisel engelleri aşmak (örneğin, topluluk önünde konuşma korkusunu yenmek). * Sahip olunan potansiyellerin sürekli eğitim yoluyla eksiksiz olarak kullanılmasını sağlamak (örneğin, internetin şirket araştırmalarında nasıl kullanılacağını öğrenmek). * Daha etkin olabilmek için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek ( örneğin, daha. gelişkin iletişim becerileri geliştirmek). * Yeni sorumluluklara hazır hale gelmek (örneğin, liderlik becerileri edinmek). * Kendini yönetmek (örneğin, zamanı daha iyi kullanmanın yeni yollarını bulmak). * Performans hedeflerini netleştirmek ve onlara

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11